Forsåker Rehab i Mölndal

Arbetsterapi för Hälsa och Livskvalitet

Välkommen till vår arbetsterapiverksamhet där vi fokuserar på att stödja dig mot en bättre livskvalitet genom att hantera och förbättra din förmåga att utföra vardagliga aktiviteter. Våra arbetsterapeuter är experter på att skapa balans i olika livsområden och är specialiserade på stresshantering samt behandling av hand- och armbågsbesvär. Tillsammans med dig gör vi en noggrann bedömning av dina behov och skapar en individanpassad plan.

Vad vi kan hjälpa dig med

Handrehabilitering Vi erbjuder bedömning och behandling för smärta och skador i fingrar, hand och armbåge. Våra specialiserade metoder inkluderar handortostillverkning och ergonomisk rådgivning för att förbättra funktion och minska obehag.

Struktur och vardagsbalans Särskilt anpassat för personer med NPF-diagnoser och andra stressrelaterade problematiker, hjälper vi dig att skapa struktur och balans i vardagen för att underlätta hanteringen av stress och smärtor.

Sömnbesvär Vi erbjuder effektiv behandling och rådgivning för att förbättra din sömnkvalitet och hantera sömnbesvär som kan påverka din vardag negativt.

Hjälpmedelsrådgivning Vi ger expertråd och bedömer dina behov av hjälpmedel för att förbättra din självständighet och säkerhet i vardagen.

Intyg för bostadsanpassning Vi utfärdar bedömningar och intyg vid behov av bostadsanpassning för att säkerställa att din bostad är anpassad efter dina specifika behov och förutsättningar.

Behandlingsmetoder vi använder

  • Vardagsbalans: Anpassning av aktiviteter och rutiner för att optimera din vardag.
  • Sömnbehandling: Strategier och metoder för att förbättra din sömnkvalitet.
  • Stödjande samtal: Psykosocialt stöd och vägledning för att hantera stress och andra utmaningar.
  • Akupunktur: Behandling som kan lindra smärta och främja välbefinnande.
  • Handortostillverkning: Anpassade stöd för att stödja och förbättra handens funktion.
  • Ergonomisk rådgivning: Tips och råd för att skapa en ergonomiskt anpassad miljö.
  • Hjälpmedelsrådgivning och förskrivning: Rekommendationer och hjälp med val av lämpliga hjälpmedel för dina behov.
  • Intyg för bostadsanpassning: Utvärdering och intyg för anpassning av din bostad efter dina behov.

 

Kontakta oss idag för att boka en konsultation och ta nästa steg mot en förbättrad livskvalitet med hjälp av arbetsterapi.

I samarbete med Forsåker Vårdcentral

Forsåker Rehab drivs tillsammans med Forsåker Vårdcentral, och vi har således ett tätt samarbete. Vid behov hjälper vi dig med läkarkontakt och vidare utredning.

Välkomna till oss!