Forsåker Rehab i Mölndal

Hembesök i Mölndal

Inom Vårdval Rehab i Västra Götaland erbjuds möjligheten till hembesök för patienter som har svårt att ta sig till vården på grund av sjukdom eller andra omständigheter.

Vårdval Rehab i Västra Götaland strävar efter att erbjuda tillgänglig vård av hög kvalitet för alla patienter. En del av vår service inkluderar möjligheten till hembesök för patienter som av olika anledningar inte kan besöka våra vårdinrättningar.

Hembesöken kan omfatta olika rehabiliteringsinsatser beroende på patientens behov och förutsättningar.

I samarbete med Forsåker Vårdcentral

Forsåker Rehab drivs tillsammans med Forsåker Vårdcentral, och vi har således ett tätt samarbete. Vid behov hjälper vi dig med läkarkontakt och vidare utredning.

Välkomna till oss!