Forsåker Rehab i Mölndal

Muskuloskeletal Ultraljudsundersökning

Välkommen till vår specialiserade mottagning för muskuloskeletala ultraljudsundersökningar inom primärvården. Vi erbjuder avancerade diagnostiska ultraljud och ultraljudsvägledda injektioner för att bedöma och behandla skador och besvär i muskler, senor, leder och mjukvävnader. Vår expertis och moderna utrustning säkerställer att du får en noggrann diagnos och optimal vård.

Diagnostiskt ultraljud på Forsåker Rehab i Mölndal

Vad är en Muskuloskeletal Ultraljudsundersökning?

En muskuloskeletal ultraljudsundersökning använder högfrekventa ljudvågor för att skapa detaljerade bilder av kroppens muskler, senor, leder och andra mjukvävnader. Till skillnad från röntgenstrålar, som visar benstrukturer, ger ultraljud en tydlig bild av mjukvävnaderna, vilket gör det möjligt att identifiera skador och inflammationer.

När används Muskuloskeletal Ultraljud?

Muskuloskeletal ultraljud används för att diagnostisera och utvärdera en rad olika tillstånd, inklusive:

 • Muskel- och senskador: som sträckningar, bristningar och inflammationer.
 • Ledskador: som vrickningar, luxationer och artros.
 • Överbelastningsskador: som tendinit, bursit och löparknä.
 • Mjuka vävnadsskador: såsom ligament- och broskskador.

Ultraljudsvägledda Injektioner

Förutom diagnostiska ultraljud erbjuder vi också ultraljudsvägledda injektioner med kortison. Dessa injektioner används för att behandla inflammation och smärta direkt i det drabbade området, vilket ger snabb och effektiv lindring.

Fördelar med Ultraljudsvägledda Injektioner:
 • Precision: Ultraljudsvägledning säkerställer att injektionen placeras exakt där den behövs, vilket maximerar effektiviteten.
 • Säkerhet: Minskar risken för skador på omgivande vävnader.
 • Snabb lindring: Kortisoninjektioner kan ge snabb och varaktig lindring av smärta och inflammation.

Våra Tjänster

Vi erbjuder en omfattande uppsättning tjänster för att möta dina behov inom muskuloskeletal diagnostik och behandling:

 • Undersökning av Muskler och Senor: För att identifiera skador som muskelsträckningar och senskador.
 • Ledundersökning: För att bedöma skador på leder och omgivande strukturer.
 • Smärtdiagnostik: För att hitta orsaker till smärta och obehag i muskuloskeletala systemet.
 • Rehabiliteringsuppföljning: För att övervaka läkningsprocessen och anpassa rehabiliteringsprogram.
 • Ultraljudsvägledda Kortisoninjektioner: För att behandla inflammation och smärta med hög precision.

Fördelar med Muskuloskeletal Ultraljud

Muskuloskeletal ultraljud har många fördelar som gör det till ett värdefullt diagnostiskt verktyg:

 • Säkerhet: Ingen exponering för joniserande strålning.
 • Smärtfritt: Ingen obehag under undersökningen.
 • Realtidsbilder: Möjliggör observation av vävnader i rörelse.
 • Icke-invasivt: Kräver inga kirurgiska ingrepp.
 • Detaljerade bilder: Ger tydliga och detaljerade bilder av mjukvävnader.

Så Här Går det Till

 1. Bokning av Tid: Kontakta oss för att boka en tid för din muskuloskeletala ultraljudsundersökning.
 2. Förberedelser: Vanligtvis krävs inga speciella förberedelser, men du kan få specifika instruktioner beroende på det område som ska undersökas.
 3. Undersökningen: Under ultraljudet applicerar en tekniker en liten mängd gel på huden och använder en handhållen transducer för att skapa bilder på en skärm.
 4. Resultat och Behandling: Efter undersökningen kommer en läkare att granska bilderna och diskutera resultaten med dig, inklusive eventuella rekommendationer för vidare behandling eller rehabilitering. Om en ultraljudsvägledd injektion är nödvändig, planeras den i samråd med dig.

Kontakta Oss

Har du frågor om våra muskuloskeletala ultraljudstjänster eller vill du boka en tid? Vänligen kontakta oss.

I samarbete med Forsåker Vårdcentral

Forsåker Rehab drivs tillsammans med Forsåker Vårdcentral, och vi har således ett tätt samarbete. Vid behov hjälper vi dig med läkarkontakt och vidare utredning.

Välkomna till oss!