Forsåker Rehab i Mölndal

Hjälpmedel från rehab

Hjälpmedel är anordningar och utrustningar som är designade för att hjälpa personer att kompensera för funktionsnedsättningar, underlätta vardagliga aktiviteter och förbättra rörlighet och självständighet. Dessa hjälpmedel kan vara allt från enkla redskap till avancerad teknologi och kan skrivas ut av primärvården i Västra Götaland.

När används Hjälpmedel?

Hjälpmedel används för att underlätta en rad olika situationer och behov, inklusive:

 • Rörelsehjälpmedel: som rullstolar, rollatorer och käppar för att förbättra mobiliteten.
 • Hjälpmedel för personlig vård: som duschstolar, toalettförhöjningar och gripverktyg.
 • Kognitiva hjälpmedel: som minneshjälpmedel och planeringsverktyg för personer med kognitiva utmaningar.
 • Kommunikationshjälpmedel: som talande hjälpmedel och kommunikationsapparater för personer med tal- och språkstörningar.

Våra Tjänster

Vi erbjuder en omfattande service för att säkerställa att du får rätt hjälpmedel anpassat efter dina individuella behov:

 • Bedömning och Utprovning: Våra erfarna arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör en noggrann bedömning av dina behov och hjälper dig att prova ut lämpliga hjälpmedel som kan skrivas ut inom primärvården i Västra Götaland.
 • Uppföljning och Anpassning: Vi följer upp hur hjälpmedlen fungerar för dig och gör nödvändiga justeringar för att optimera deras funktion.
 • Utbildning och Träning: Vi ger dig och dina närstående utbildning och träning i hur du bäst använder dina hjälpmedel.
 • Reparation och Underhåll: Vi erbjuder service och reparation av hjälpmedel för att säkerställa att de alltid fungerar på bästa sätt.

Fördelar med Hjälpmedel

Hjälpmedel kan ha en stor inverkan på ditt dagliga liv och välbefinnande:

 • Ökad Självständighet: Hjälpmedel gör det möjligt att utföra vardagliga aktiviteter på egen hand.
 • Förbättrad Säkerhet: De minskar risken för fall och skador.
 • Minskad Belastning: Hjälpmedel kan minska fysisk belastning och förebygga överansträngning.
 • Förbättrad Livskvalitet: Genom att underlätta vardagen kan hjälpmedel förbättra din totala livskvalitet.

Så Här Går det Till

 1. Bokning av Tid: Kontakta oss för att boka en tid för en bedömning av dina behov.
 2. Förberedelser: Vid bedömningen diskuterar vi dina dagliga utmaningar och behov för att hitta rätt hjälpmedel.
 3. Utprovning: Vi hjälper dig att prova olika hjälpmedel för att säkerställa att de passar dig.
 4. Uppföljning: Vi följer upp och justerar hjälpmedlen efter behov för att säkerställa att de fungerar optimalt.

Hjälpmedel som kan Skrivas ut inom Primärvården i Västra Götaland

I Västra Götaland kan du få hjälpmedel utskrivna av primärvården för att möta dina specifika behov. Detta inkluderar:

 • Mobilitetshjälpmedel: såsom rullstolar och rollatorer.
 • Personliga vårdhjälpmedel: såsom duschstolar och toalettförhöjningar.
 • Kommunikationshjälpmedel: såsom talapparater.
 • Kognitiva hjälpmedel: såsom påminnelseapparater.

Kontakta Oss

Har du frågor om våra hjälpmedelstjänster eller vill du boka en tid för en bedömning? Vänligen kontakta oss.

I samarbete med Forsåker Vårdcentral

Forsåker Rehab drivs tillsammans med Forsåker Vårdcentral, och vi har således ett tätt samarbete. Vid behov hjälper vi dig med läkarkontakt och vidare utredning.

Välkomna till oss!